MANIFESTACIÓ REPRESENTATIVA

Patrimoni Cultural Immaterial

Tota la informació actualitzada referent a la declaració de les Orquestres i Rondalles com a Bé d'Interés Cultural la trobaràs en aquest apartat.

El passat 16 de febrer de 2023 va eixir publicada en el DOGV 2023-9535 16-02-2023 la Resolució de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'incoa expedient per a declarar bé d'interés cultural immaterial la tradició musical popular valenciana materialitzada per les Orquestres i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana (2023/1353).

Este expedient és promogut pel Comité de Patrimoni de la nostra Federació i revisat pels tècnics d'Etnologia i Servici de Patrimoni Cultural de la Generalitat Valenciana, donant el vistiplau a la presentació del mateix per la solidesa i arguments presentats.

+

Este expedient va ser remés des de Patrimoni de Conselleria a òrgans consultius, al Consell Valencià de Cultura (CVC) i a tres universitats, emetent opinió sol el CVC amb divisió de vot dins d'este organisme, i descrivint el mateix CVC com a rigorós expedient, però finalment sent desfavorable a concedir la declaració de BIC a les Orquestres i Rondalles.

Això suposa que la nostra iniciativa de ser declarats BIC queda sobreseguda, quedant durant tres anys paralitzada la nostra sol·licitud. Com a alternativa per a retallar este termini ha de ser un òrgan consultiu qui el puga presentar abans. (El propi CVC o Universitats de la Comunitat Valenciana actualment).

+

De tot este procés és coneixedor la Federació a primers de novembre de 2023 a través del Servici de Patrimoni, contactant immediatament el nostre Comité amb estos òrgans consultius, el CVC i universitats de la Comunitat Valenciana, així com el servici i direcció general de Patrimoni, aclarint i ampliant la informació a estos estaments.

Estos organismes han sigut receptius a una nova sol·licitud de ser declarats BIC, animant a la Federació perquè insistisca en el projecte

MEREIXEM SER BIC

I a més...

L'expedient original ha sigut millorat i ampliat per a la presentació d'un òrgan consultiu en el menor termini possible, desitjant a més acompanyar este informe amb el suport explicite d'organismes i persones rellevants del món de la cultura, podent descarregar una carta tipus de suport a la declaració de BIC a les Orquestres i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana, havent de remetre'ns-la al mail foppcv@gmail.com.

També facilitem logotip “Mereixem ser BIC” per a acompanyar qualsevol publicació i reivindicar la nostra demanda, que entenem més que argumentada i justa. També facilitem un model de carta de suport.

DESCÀRREGUES

Logos i carta de suport

Has de saber que...

A través d'este apartat web continuarem informant de les novetats que vagen esdevenint per a ser declarats Bé d'Interés Cultural.

El Comité de Patrimoni F.O.R.P.P.C.V.

PUJAR