MANIFESTACIÓ REPRESENTATIVA

Patrimoni Cultural Immaterial

Tota la informació actualitzada referent a la declaració de les Orquestres i Rondalles com a Bé d'Interés Cultural la trobaràs en aquest apartat.

El passat 16 de febrer de 2023 va eixir publicada en el DOCV 9535 16-02-2023 la Resolució de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'incoa expedient per a declarar bé d'interés cultural immaterial la tradició musical popular valenciana materialitzada per les Orquestres i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana (2023/1353).

+

Aquesta sol·licitud és promoguda i desenvolupada per la Federació d'Orquestres i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana, (la vostra federació), havent sigut acceptada i aprovada per la Conselleria, la qual incoa expedient, és a dir inicia el procés formal per a ser declarats Bé d'Interés Cultural.

Per llei, una vegada iniciat el procés (incoat) per part de l'administració, se li aplica al bé patrimonial amb caràcter preventiu, tota la protecció jurídica prevista en les lleis, per la qual cosa tècnicament som ja un ben protegit.

+

Tenim una gran responsabilitat, i és el fet de ser mereixedors d'aquesta distinció, per la qual cosa és labor de totes les Orquestres i Rondalles utilitzar aquesta declaració de manera individual i col·lectiva, havent de realitzar la màxima publicitat possible. Per a això hem dissenyat un distintiu que ens ha de conjuminar en aquesta comesa i que ha de servir com a un emblema de qualitat i reconeixement.

Aquesta declaració suposa un reconeixement a les Orquestres i Rondalles de la Comunitat Valenciana, passant a estar protegides dins de l'àmbit cultural.

DESCÀRREGUES

Descàrrega ací els logos

Logo BIC + Manual Utilització (Bé Interés Cultural)

Logo BIC + Manual Utilització (Bé Interés Cultural)

A CURT TERMINI

Visibilitat

Hem de començar a utilitzar aquest distintiu i argument abans les institucions públiques i privades, ajuntaments, fundacions, empreses, corporacions bancàries i entitats de tota mena havent de definir-nos com a “Orquestra / Rondalla……, declarada de manera preventiva Bé d'Interés Cultural Immaterial segons DOCV 9535/2023 de 16 de maig", podent utilitzar-ho com un segell individual de qualitat.

• Incloure el logo i l'esment de Bé d'Interés Cultural:

- Ajunte l'escut de l'Orquestra / Rondalla.

- Les fulles corporatives de la pròpia associació.

- Els cartells i programes de mà.

- Les presentacions / historial de l'agrupació musical.

- Els roll-ups, plv´s i altre material publicitari de l'agrupació musical.

Una vegada la declaració de Bé d'Interés Cultural siga definitiva:

El logo continuarà sent el mateix, si bé el text que l'acompanye es modificarà amb el número de decret corresponent i llevant “de manera preventiva”.

Ja en aqueix cas instem a més a:

• Incloure una placa o quadre en l'entrada del local de l'entitat, en el qual quede reflectit “Orquestra / Rondalla……, declarada Bé d'Interés Cultural Immaterial pel Decret xxx/2023 de xxx de xxx".

Has de saber que...

És el nostre desig unir a totes les Orquestres i Rondalles de la Comunitat Valenciana, independentment del seu estil musical, amb la finalitat de garantir la salvaguarda de la nostra música, la més antiga i arrelada. En cas de no estar federats amb nosaltres us animem que ho feu, sent totalment compatible la pertinença a altres federacions, podent facilitar-vos tota la informació, la labor que s'està desenvolupant i els avantatges de pertànyer a aquesta gran família de la música de pols i pua.

PUJAR